O nas

Wychodząc na przeciw potrzebom branży caravaningowej w Polsce postanowiliśmy stworzyć prężnie działającą grupę wspierającą rynek caravaningowy.

 

Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa powstaje z inicjatywy wielu osób z branży m.in. dealerów pojazdów, producentów pojazdów specjalnych kempingowych, wystawców, przedstawicieli wypożyczalni pojazdów kempingowych i mediów. Wzorem dla nas są działające od wielu lat organizacje europejskie. Nasza działalność koncentruje się na potrzebach branży caravaningowej i campingowej w Polsce , co warunkuje j skuteczność. Dla Stowarzyszenia Polska Grupa Caravaningowa istotne znaczenie ma to, że członkami będą zarówno małe, średnie, jak i duże firmy oraz osoby fizyczne.

Koncentrujemy  się na potrzebach branży caravaningowej i campingowej w Polsce i w Europie. Obejmują one głownie:

 • działanie na rzecz poprawy infrastruktury campingowej i caravaningowej w Polsce, popularyzację caravaningu
 • usystematyzowanie rynku poprzez wspólne standardy działania na rynku (np. wzory umów wynajmu, działania marketingowe, obsługa klienta )
 • organizacje wspólnych zlotów, szkoleń, wystaw
 • zmiany na rynku ubezpieczeń na wzór europejski,
 • lobbowanie na rzecz rozwiązań systemowych służących rozwojowi i bezpieczeństwu turystyki caravaningowej i campingowej
 • nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących rozwojowi działalności stowarzyszenia
 • utworzenie kart rabatowych, nowych produktów dla klientów branży i wiele innych

Dokumenty

Deklaracja członkowska PGC

Statut KRS

Obowiązek informacyjny RODO

Członkowie – dealerzy fair play

Zarząd:

 

 1. Dariusz Wawrzyniak – Prezes Zarządu
 2. Sebastian Klauz – Wiceprezes Zarządu
 3. Piotr Kozłowski – Wiceprezes Zarządu

Komisja rewizyjna:

 

 1. Radosław Gogulski – przewodniczący komisji rewizyjnej
 2. Andrzej Zawiliński – członek komisji rewizyjnej
 3. Karol Szymański – członek komisji rewizyjnej

Członkowie:

Camper System - wyposażenie kempingów oraz marin
Warszawskie Centrum Caravaningu - Szerokiej Drogi
City Motors Gdańsk

Nasze Cele

Cele Polskiej Grupy Caravaningowej:

 • inicjowanie i organizowanie działalności na rzecz popularyzacji turystyki caravaningowej i campingowej oraz pozostałych form szeroko rozumianej turystyki;
 • rozwijanie turystyki caravaningowej i campingowej;
 • inicjowanie i organizowanie działalności na rzecz poprawy infrastruktury powiązanej z turystyką caravaningową i campingową;
 • inicjowanie i organizowanie działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa uprawiania turystyki caravaningowej i campingowej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • integrowanie środowiska miłośników turystyki caravaningowej i campingowej;
 • ochrona praw i interesów osób i podmiotów związanych z caravaningiem i campingiem;
 • promowanie walorów przyrodniczych oraz dóbr kultury wśród osób związanych z caravaningiem i campingiem;
 • inicjowanie i organizowanie działalności proekologicznej;
 • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w różnych formach szeroko rozumianej turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki caravaningowej i campingowej;
 • rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania.

W jaki sposób realizujemy cele?

 • zrzeszanie osób zainteresowanych turystyką caravaningową i campingową oraz osób prawnych deklarujących różne formy wsparcia  materialnego dla Stowarzyszenia PGC;
 • inicjowanie i organizowanie imprez mających na celu podnoszenie poziomu kultury i bezpieczeństwa jazdy pojazdami i przyczepami kempingowymi oraz współdziałanie, w tym względzie, z władzami, instytucjami i innymi organizacjami;
 • organizowanie zlotów, rajdów i innych imprez turystyki caravaningowej;
 • udział swoich członków w imprezach w kraju i za granicą;
 • prowadzenie działalności wychowawczo – szkoleniowej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz niesienia pomocy poszkodowanym  w wypadkach drogowych;
 • organizowanie spotkań i prelekcji na tematy prawne i techniczne związane z turystyką caravaningową i campingową;
 • nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących rozwojowi działalności statutowej Stowarzyszenia PGC;
 • wykonywanie innych czynności z dziedziny turystyki caravaningowej i campingowej, powierzonych lub zleconych przez odpowiednie władze państwowe lub samorządowe oraz organizacje społeczne lub gospodarcze;
 • współdziałanie przy rozwijaniu bazy oraz turystycznego ruchu campingowego i caravaningowego;
 • współdziałanie w zakresie obsługi krajowego i zagranicznego turystycznego ruchu campingowego i caravaningowego;
 • lobbowanie na rzecz rozwiązań systemowych służących rozwojowi i bezpieczeństwu turystyki caravaningowej i campingowej;
 • przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska;
 • tworzenie warunków dla upowszechniania i wymiany informacji użytecznych dla uprawiania turystyki caravaningowej i campingowej, w tym także informacji o walorach przyrodniczych i dobrach kultury;
 • promowanie przedsiębiorców, którzy prowadząc działalność w zakresie produkcji, sprzedaży lub innych form udostępniania pojazdów i sprzętu dla uprawiania turystyki caravaningowej i campingowej działają zgodnie z prawem i poszanowaniem praw innych przedsiębiorców, rzetelnie informując klientów o cechach i właściwościach oferowanych produktów;
 • podejmowanie innych przedsięwzięć i czynności, jakie okażą się niezbędne i celowe dla turystyki caravaningowej i campingowej w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia PGC.