Raport rejestracji nowych i używanych pojazdów kempingowych I/2022

Raport rejestracji nowych i używanych pojazdów kempingowych I/2022

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polska Grupa Caravaningowa przedstawiają raport rejestracji nowych i używanych kamperów oraz przyczep kempingowych w pierwszym kwartale  2022 roku opracowany na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

W pierwszym kwartale 2022 r. utrzymał się dalszy trend wzrostowy na rynku caravaningowym w Polsce. W grupie nowych samochodów kempingowych wyniósł +4,1% r/r, co pokazuje utrzymującą się popularność dziedziny. W pierwszym kwartale zarejestrowano 432 szt. (+17 szt.).

W kategorii nowych przyczep kempingowych zarejestrowano w pierwszym kwartale 250 szt. co przełożyło się na wzrost o 15,2 % (+33 szt.).

Pierwszy raz od początku powstawania raportów rejestracji nowych i używanych kamperów i przyczep kempingowych autorstwa PZPM oraz PGC odnotowano ujemną dynamikę w zakresie pierwszych rejestracji w Polsce używanych pojazdów i przyczep.

W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku zarejestrowano po raz pierwszy w naszym kraju 374 używane samochody kempingowe. Daje to spadek dynamiki na poziomie 23,7 % (-116 szt.).

Podobny trend widoczny jest na rynku używanych przyczep kempingowych, na którym odnotowano spadek rejestracji sprowadzanych używanych przyczep kempingowych o 14,7% r/r do poziomu 1544 szt. (-267 szt.).

Pod kątem krajów pochodzenia w przypadku sprowadzanych samochodów kempingowych prym wiodą bez zmian Niemcy (158 szt.) oraz Francja (76 szt.). Na trzecim i czwartym miejscu znalazły się Holandia (24 szt.) oraz Włochy (21 szt.).

W krajach pochodzenia sprowadzonych używanych przyczep kempingowych na pierwszym miejsce weszła Dania (350 szt.), drugie bez zmian Holandia (322 szt.), a podium zamyka spadająca z pierwszego miejsca Wielka Brytania (289 szt.)

Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego mówi: „Pierwszy kwartał b.r. zakończył się wzrostami rejestracji zarówno nowych samochodów kempingowych jak i nowych przyczep kempingowych. Jeśli jednak chodzi o sytuację używanych kamperów i przyczep kempingowych – tu po raz pierwszy pojawiły się wyraźne spadki. Chociaż obecne okoliczności nie sprzyjają  robieniu dalekosiężnych planów urlopowych, to można mieć nadzieję, że w drugim kwartale roku sytuacja się poprawi. Problemem ciągle pozostają trudności w dostawie nowych samochodów, co może niestety mieć przełożyć się na ograniczenie dostaw podwozi do zabudowy kamperów. Wydaje się jednak, że trend podróżowania z własnym „domem na kółkach” nadal się utrzyma i w perspektywie najbliższych kwartałów, czy lat ten segment rynku motoryzacyjnego będzie się rozwijał bardzo dynamicznie.”

Sebastian Klauz, wiceprezes PGC, wydawca czasopisma Polski Caravaning, skomentował: „Zeszłoroczne problemy związane z przerwaniem łańcuchów dostaw są nadal aktualne. Do tego dochodzi sytuacja wojny w Ukrainie i przerwanie dostaw wiązek elektrycznych z tamtejszych fabryk. Nie sprzyja to dużym wzrostom. Jednak tendencja została utrzymana zarówno w dziedzinie nowych przyczep jak i kamperów. Zastanawiający jest wyraźny spadek wśród kilku producentów.

Na szczęście zainteresowanie caravaningiem nie stygnie i z pewnością przesunięcia terminów z początku roku zostaną nadrobione przez kolejne kwartały. Inaczej sytuacja wygląda z używanymi pojazdami. W pierwszym kwartale dają się zauważyć wyraźne spadki, które są konsekwencją ogólnoeuropejskiego niedoboru nowych pojazdów. Przed nami z pewnością kolejne, dużo lepsze miesiące”.

 

O PZPM:

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 57 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce. PZPM jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, Stowarzyszenia Europejskich Producentów Motocykli ACEM oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nadwozi, Przyczep i Naczep – CLCCR. Reprezentuje interesy firm członkowskich w kontaktach z organami administracji w Polsce i Europie, mediami, związkami zawodowymi, innymi organizacjami branżowymi oraz całym społeczeństwem.

KONTAKT DLA MEDIÓW:

 O PGC:

Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa powstało w 2019 roku z inicjatywy wielu osób z branży m.in. dealerów pojazdów, producentów pojazdów specjalnych kempingowych, wystawców, przedstawicieli wypożyczalni pojazdów kempingowych i mediów. Wzorem dla nas są działające
od wielu lat organizacje europejskie. Jest największą polską organizacją o tym profilu. Działalność koncentruje się na potrzebach branży caravaningowej i campingowej w Polsce, reprezentuje rynek oraz organizuje kongresy, targi oraz zloty.

KONTAKT DLA MEDIÓW: