Raport rejestracji kamperów oraz przyczep kempingowych w 2021 roku

Raport rejestracji kamperów oraz przyczep kempingowych w 2021 roku

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polska Grupa Caravaningowa przedstawiają raport rejestracji nowych i używanych kamperów oraz przyczep kempingowych w 2021 roku opracowany na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

W ostatnim kwartale 2021 r. utrzymał się bardzo dynamiczny rozwój rynku caravaningowego w Polsce. W grupie nowych samochodów kempingowych wzrost wyniósł +31,8% r/r, po trzycyfrowych wzrostach w pierwszym (+157,8% r/r) i drugim kwartale (+136,5% r/r) oraz dwucyfrowym w trzecim (+59,4%). Pozwoliło to na zakończenie ubiegłego roku w kategorii samochodów kempingowych z łączną liczbą 2 242 szt. nowych rejestracji. Był to poziom prawie dwukrotnie wyższy względem 2020 roku (+ 92,3 %, + 1 076 szt.). W poszczególnych kwartałach I- IV ub.r. przybyło odpowiednio 415, 932, 518 i 377 szt.

W kategorii nowych przyczep kempingowych zarejestrowano w całym 2021 roku 1 044 szt. co przełożyło się na wzrost o 84,8% ( +479 szt.). W ostatnim kwartale przybyło 157 szt. tj. o 96,3% więcej niż w takim samym okresie rok wcześniej. Jedynie trzeci kwartał ubiegłego roku przyniósł spokojniejszy wzrost (+10,6% r/r), ale baza do porównania była wysoka po wcześniejszym dynamicznym rozwoju tej części rynku caravaningowego jesienią 2020r (+157,5%). W 2021 r. rynek nowych przeczep kempingowych rozwijał się najbardziej dynamicznie w pierwszym i drugim kwartale i zwiększył się wtedy odpowiednio o 161,4% oraz 115,9% r/r.

Na rynku sprowadzanych używanych pojazdów kempingowych również utrzymały się wzrosty, ale widoczne jest delikatne osłabienie trendu wzrostowego. W ostatnim kwartale przybyło 340 szt. używanych samochodów kempingowych (kamperów) – dokładnie tyle samo co w takim samym okresie rok wcześniej. Przy czym w dwóch pierwszych kwartałach ub.r. ta część rynku rosła stosunkowo dynamicznie (+66,1% r/r i 58,9% r/r), natomiast w trzecim (-16% r/r) przyhamowała po wzroście jesienią (+53,2%) 2020 r. Jednocześnie sezonowy pik w ub.r. powrócił na swoje miejsce  i przypadł w drugim kwartale a rok wcześniej przesunął się na skutek pandemii na trzeci. Łącznie w 2021 roku zarejestrowano po raz pierwszy w Polsce 2 013 szt. używanych kamperów (wzrost o 354 szt. i 21,3%).

Podobny trend widoczny jest na rynku używanych przyczep kempingowych, na którym odnotowano w w czwartym kwartale ub.r. przyhamowanie o 13,4% r/r po spadku o 23,5% r/r w trzecim. Podobnie jak w przypadku sprowadzanych używanych kamperów sezonowy pik i w grupie używanych przyczep kempingowych przypadł na drugi kwartał po jednorocznym przesunięciu do trzeciego kwartału w 2020r.  Cały ostatni 2021 rok zamknął się wzrostem o 5,5 %, do poziomu 7 743 szt. (więcej o 404 szt.).

Pod kątem krajów pochodzenia w przypadku sprowadzanych samochodów kempingowych prym wiodą bez zmian Niemcy (803 szt.) oraz Francja (449 szt.). Na trzecim i czwartym miejscu znalazły się Belgia (123 szt.) oraz Holandia (114 szt.). Całościowy import (z UE i spoza UE) używanych kamperów w 2021 roku był większy o 21,3% (wzrost o 354 szt.).

W krajach pochodzenia sprowadzonych używanych przyczep kempingowych pierwsze pięć miejsc bez zmian, względem danych za III kwartały 2021r.. Łączny wzrost importu w tej grupie pojazdów wyniósł 5,5 % (wzrost o 404 szt.).

Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego mówi: „Za nami bardzo dobry rok, bo pomimo kłopotów z półprzewodnikami i niekiedy  ograniczonym dostępem do podwozi samochodowych, utrzymał się wzrost w rejestracjach nowych jak też używanych samochodów kempingowych i przyczep. To oczywiście cieszy i pozwala mieć nadzieję, że trend wzrostowy w branży caravaningowej utrzyma się również w kolejnych latach.”

Sebastian Klauz, wiceprezes PGC, wydawca czasopisma Polski Caravaning. Skomentował: „Zgodnie z przewidywaniami rok zakończył się niespełna 100% wzrostem rejestracji nowych kamperów i troszkę mniejszym w przypadku przyczep. Takie wzrosty do tej pory rozpatrywane były w kategorii marzeń. Nietypowym zjawiskiem jest mniejsza ilość zarejestrowanych kamperów używanych w stosunku do nowych, co z pewnością spowodowane jest mniejszą ich dostępnością na rynkach zagranicznych. Mam nadzieję, że tak dobrej koniunktury w branży caravaningowej nie popsują galopujące ceny i problemy z dostępnością pojazdów w fabrykach. Temu trendowi wzrostowemu będzie pomagać rozwijająca się infrastruktura caravaningowa oraz powstające profesjonalne serwisy. Jedno jest pewne- Polacy polubili caravaning”.

 

O PZPM:

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 57 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce. PZPM jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, Stowarzyszenia Europejskich Producentów Motocykli ACEM oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nadwozi, Przyczep i Naczep – CLCCR. Reprezentuje interesy firm członkowskich w kontaktach z organami administracji w Polsce i Europie, mediami, związkami zawodowymi, innymi organizacjami branżowymi oraz całym społeczeństwem.

KONTAKT DLA MEDIÓW:

 

O PGC:

Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa powstało w 2019 roku z inicjatywy wielu osób z branży m.in. dealerów pojazdów, producentów pojazdów specjalnych kempingowych, wystawców, przedstawicieli wypożyczalni pojazdów kempingowych i mediów. Wzorem dla nas są działające
od wielu lat organizacje europejskie. Jest największą polską organizacją o tym profilu. Działalność koncentruje się na potrzebach branży caravaningowej i campingowej w Polsce.

KONTAKT DLA MEDIÓW: