Raport rejestracji nowych i używanych pojazdów kempingowych w III kwartale 2021

Raport rejestracji nowych i używanych pojazdów kempingowych w III kwartale 2021

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polska Grupa Caravaningowa przedstawiają raport rejestracji nowych i używanych kamperów oraz przyczep kempingowych w III kwartałach 2021 opracowany na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

W trzecim kwartale br. utrzymał się bardzo dynamiczny rozwój rynku caravaningowego w Polsce, notowany wcześniej również w pierwszych dwóch kwartałach br. Bardzo duże wzrosty pierwszych rejestracji nowych kamperów i przyczep utrzymały dynamikę z pierwszego półrocza, spowolnił jednak przyrost sprowadzonych z zagranicy używanych kamperów oraz przyczep kempingowych.

Od początku roku zarejestrowano 1 862 sztuk nowych kamperów, co stanowi ponad dwa razy więcej niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku. Przełożyło się to na wzrost o 982 szt. w skali roku (+ 112 %).

W przypadku nowych przyczep kempingowych zarejestrowano w powyższym okresie 887 szt. co stanowi dynamikę na poziomie 83% (wzrost o 402 szt.).

Na rynku sprowadzanych używanych pojazdów kempingowych również utrzymały się wzrosty, ale widoczne jest osłabienie trendu wzrostowego. Łącznie w pierwszym półroczu zarejestrowano po raz pierwszy w Polsce 1 672 szt. (wzrost o 353 szt. r/r) używanych samochodów kempingowych (kamperów).

Podobny trend widoczny jest na rynku używanych przyczep kempingowych, na którym odnotowano w pierwszych trzech kwartałach wzrost o 10 %, do poziomu 6 471 egz. (więcej o 601 egz.).

Pod kątem krajów pochodzenia w przypadku sprowadzanych samochodów kempingowych prym wiodą bez zmian Niemcy (653 szt.) oraz Francja (391 szt.). Na trzecim i czwartym miejscu znalazły się Belgia (105 szt.) oraz Holandia (98 szt.). Całościowy import (z UE i spoza UE) używanych kamperów w pierwszych 9 miesiącach roku był większy o 27% (wzrost o 353 szt.) niż od stycznia do września 2020r.

W krajach pochodzenia sprowadzonych używanych przyczep kempingowych nastąpiła zmiana na drugim (Holandia) i trzecim (Dania) miejscu. Łączny wzrost importu w tej grupie pojazdów wyniósł 10 % (wzrost o 601 szt.).

Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego mówi: „za nami kolejny kwartał bardzo wysokich wzrostów rejestracji nowych kamperów i przyczep kempingowych, choć trzeba zauważyć, że nieco mniej dynamicznie rosną rejestracje używanych. Wszystko wskazuje na to, że trend, który pojawił się na początku pandemii – czyli bardzo wyraźny wzrost liczby osób, które chcą spędzać wakacje we własnym „domku na kółkach” jest stały. Biorąc ponadto pod uwagę fakt, że ta forma wypoczynku jest dostępna praktycznie przez cały rok, możemy spodziewać się, że w kolejnych kwartałach tendencja wzrostowa utrzyma się. Zjawisko, z którym mamy do czynienia na rynku kamperów i przyczep kempingowych pokazuje, jak bardzo pandemia wpłynęła na zmianę naszych przyzwyczajeń i upodobań.”

„Polscy dealerzy nie zwalniają tempa w sprowadzaniu nowych pojazdów. Nadal notowane są duże wzrosty sprzedaży (111,6% r/r). Niekwestionowanym liderem pozostaje marka VW, która korzysta z coraz większej popularności mniejszych pojazdów w całej Europie. Z pewnością byłoby jeszcze lepiej, gdyby fabryki nie miały trudności z dostępnością podwozi. Końca tych problemów nie widać. Obawiam się, że część sprzedaży, która powinna zakończyć się w tym roku, przejdzie na rok 2022, zmniejszając tegoroczne wyniki.

Ciekawym zjawiskiem świadczącym o zmianach zachodzących na naszym rynku jest malejący wzrost rejestracji pojazdów używanych sprowadzanych z zagranicy. Może to być spowodowane mniejszą podażą ze względu na brak dostępności nowych kamperów. Na taką sytuację z pewnością ma również wpływ coraz ciekawsza oferta finansowania zakupu nowych pojazdów w naszym kraju”- skomentował Sebastian Klauz, wiceprezes PGC, wydawca czasopisma Polski Caravaning.

O PZPM:

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 57 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce. PZPM jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, Stowarzyszenia Europejskich Producentów Motocykli ACEM oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nadwozi, Przyczep
i Naczep – CLCCR. Reprezentuje interesy firm członkowskich w kontaktach z organami administracji
w Polsce i Europie, mediami, związkami zawodowymi, innymi organizacjami branżowymi oraz całym społeczeństwem.

KONTAKT DLA MEDIÓW:

 

Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa powstało w 2019 roku z inicjatywy wielu osób z branży
m.in. dealerów pojazdów, producentów pojazdów specjalnych kempingowych, wystawców, przedstawicieli wypożyczalni pojazdów kempingowych i mediów. Wzorem dla nas są działające
od wielu lat organizacje europejskie. Jest największą polską organizacją o tym profilu. Działalność koncentruje się na potrzebach branży caravaningowej i campingowej w Polsce.

Kontakt dla mediów: