Raport rejestracji nowych i używanych kamperów oraz przyczep kempingowych w drugim kwartale 2021

Raport rejestracji nowych i używanych kamperów oraz przyczep kempingowych w drugim kwartale 2021

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polska Grupa Caravaningowa przedstawiają raport rejestracji nowych i używanych kamperów oraz przyczep kempingowych w drugim kwartale 2021 opracowany na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

W drugim kwartale br. utrzymał się bardzo dynamiczny rozwój rynku caravaningowego w Polsce, notowany wcześniej również w pierwszym kwartale br. Pierwsze półrocze 2021 roku pokazało bardzo duże wzrosty pierwszych rejestracji zarówno nowych jak też sprowadzonych z zagranicy używanych kamperów oraz przyczep kempingowych.

Od początku roku zarejestrowano 1357 sztuk nowych kamperów, niemal 2,5 razy więcej niż w pierwszej połowie 2020 roku. Przełożyło się to na wzrost o 802 szt. w skali roku (+ 145 %).

W przypadku nowych przyczep kempingowych wzrost, podobnie jak w grupie kamperów, był również trzycyfrowy i wyniósł po dwóch kwartałach br. 130 %. Zarejestrowano 682 nowych pojazdów w tej grupie (wzrost o 385 szt.).

Na rynku sprowadzanych używanych pojazdów kempingowych również utrzymały się wzrosty, ale w wymiarze dwucyfrowym. Łącznie w pierwszym półroczu zarejestrowano po raz pierwszy w Polsce1 197 szt. (wzrost o 471 szt. r/r) używanych samochodów kempingowych (kamperów).

Podobny trend widoczny jest na rynku używanych przyczep kempingowych, na którym odnotowano w pierwszym półroczu wzrost o 41 %, do poziomu 4 697 egz. (więcej o 1 370 egz.).

Pod kątem krajów pochodzenia w przypadku sprowadzanych samochodów kempingowych prym wiodą bez zmian Niemcy (447 szt.) oraz Francja (297 szt.). Na trzecim i czwartym miejscu znalazły się Belgia (84 szt.) oraz Holandia (76 szt.), które przed rokiem w rankingu wystąpiły w odwrotnej kolejności. Całościowy import (z UE i spoza UE) używanych kamperów w pierwszym półroczu był większy o 65% (wzrost o 471 szt.) niż od stycznia do czerwca 2020r.

W krajach pochodzenia sprowadzonych używanych przyczep kempingowych pierwsza trójka pozostaje bez zmian. Łączny wzrost importu w tej grupie pojazdów wyniósł 41 % (wzrost o 1 370 szt.).

„Te liczby robią wrażenie. Wzrost o 145% nie zdarza się często nawet na rynkach wschodzących, a takim jest w branży caravaningowej Polska. Biorąc pod uwagę fakt, że producenci wstrzymują produkcję i nie dostarczają na czas zamówionych pojazdów, to dane te mają jeszcze większy potencjał. Niestety, tak dzieje się w całej gospodarce. Brakuje urządzeń do wyposażenia kamperów a producenci nie dostarczają podwozi. To wszystko ogranicza sprzedaż. Miejmy nadzieję, że w drugim półroczu producenci nadrobią zaległości i do naszego kraju zjadą zamówione pojazdy, które już mają swoich właścicieli. Wtedy roczna sprzedaż nowych kamperów ukształtuje się na poziomie czterocyfrowego wyniku z „2” na początku.” skomentował Sebastian Klauz, wiceprezes PGC, wydawca czasopisma Polski Caravaning.

Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego mówi: „Wszystko wskazuje na to, że pandemia bardzo pomogła rynkowi pojazdów kempingowych oraz przyczep kempingowych. Czas, kiedy nie można było pojechać na wakacje do hotelu pokazał, że alternatywą może być własny „domek na kółkach”. Stąd tak spektakularne wzrosty sprzedaży tych pojazdów w ubiegłym roku. Co jednak bardziej istotne – można się spodziewać, że ten trend utrzyma się. Sądzę, że w najbliższych latach możemy być świadkami równie spektakularnych wzrostów w obu kategoriach pojazdów.”

O PZPM:

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 57 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce. PZPM jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, Stowarzyszenia Europejskich Producentów Motocykli ACEM oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nadwozi, Przyczep
i Naczep – CLCCR. Reprezentuje interesy firm członkowskich w kontaktach z organami administracji
w Polsce i Europie, mediami, związkami zawodowymi, innymi organizacjami branżowymi oraz całym społeczeństwem.

KONTAKT DLA MEDIÓW:

 

Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa powstało w 2019 roku z inicjatywy wielu osób z branży
m.in. dealerów pojazdów, producentów pojazdów specjalnych kempingowych, wystawców, przedstawicieli wypożyczalni pojazdów kempingowych i mediów. Wzorem dla nas są działające
od wielu lat organizacje europejskie. Jest największą polską organizacją o tym profilu. Działalność koncentruje się na potrzebach branży caravaningowej i campingowej w Polsce.

Kontakt dla mediów: